Health Consumer Powerhouse

Rue Fossé aux Loups boite 2, 1000 Bruxelles, phone +32 2 218 7393
 
EPCI 2014
 
 
 
Find us on Facebook Find us on Facebook

Euro Diabetes Index 2014

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated (Wednesday, 17 September 2014 09:44) Written by Administrator Wednesday, 17 September 2014 06:00

The Euro Diabets Index 2014

Today September 17 the 2014 Euro Diabetes Index will be presented at the 50th Congress of the European Association for the Study of Diabetes (EASD) in Vienna. Here you can find all information about the launch and the index outcomes.


Local press releases
Austria
Belgium (fr, fl)
Bulgaria
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malta
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
United Kingdom

Please feel free to use this material, referring to the source:
Euro Diabetes Index 2014.

Share:

Narrative guide to the 2014 Euro Diabetes Index

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated (Wednesday, 03 September 2014 10:08) Written by Administrator Monday, 25 August 2014 17:24

This Guide has been produced by HCP to provide information for organisations who are involved in raising awareness about the Index and support you in your activities to use the Euro Diabetes Index in your countries. It includes:

  • Information about the Index, key findings, how it can be used and how it was produced
  • Specific information to support its Europe-wide launch at the annual conference of the European Association for the Study of Diabetes (EASD) on 17 September 2014
  • General information about diabetes to frame discussions about the Index
  • Templates and plans for national launches.

Please download the Guide and feel free to use the content!

Download the narrative guide to the 2014 Euro Diabetes Index (pdf) »


 

HCP News August 2014

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated (Friday, 14 November 2014 08:30) Written by Administrator Wednesday, 20 August 2014 08:00

Welcome to follow the launch of the 2014 Euro Diabetes Index!

Where in Europe do you find the best diabetes care?
The new Euro Diabetes Index reveals where there has been improvement or standstill in the development of diabetes care in 30 countries


The 2014 Euro Diabetes Index will be presented September 17, during the EADS congress in Vienna (50th Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes). 

Already in 2008 Health Consumer Powerhouse (HCP) analysed care conditions for people with diabetes. The very first Euro Diabetes Index (EDI) provided a platform for awareness and systematic improvement. Now is the time to assess progress over the past six years. What is in a pan-European best practice for diabetes – and what would it take to get there?

We have the pleasure of inviting you to attend the EDI congress seminar September 17 09:00 – 11:00, with a simultaneous, open-for-all webinar. (Physical attendance to the launch requires congress registration). Please register for the seminar by sending your name, title, organisation and “EDI launch seminar” no later than September 10 to: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it !

To take part in the webcast, go to www.healthpowerhouse.com (web link to become active at launch day). This will allow you access for free to the launch seminar and to insert questions to the moderator. No registration is required for participation in the webinar.

Launch seminar program September 17:

Introduction and welcome
Johan Hjertqvist, HCP Founder & President.

Presentation of the Euro Diabetes Index 2014
Dr. Beatriz Cebolla, EDI project manager.

Panel comments:
What does the Index mean to the diabetes physician community?
Prof Thomas Wascher, President of the Austrian Diabetes Association (OEDG).

The usefulness of the index for advocacy, increasing awareness and pointing to good practice
Mrs Sandra Brsec, Croatia, IDF Europe board member.

"Aha! – a family doctors approach to diabetes prevention". Early detection of patients with an existing DTM2 through screening; a regional project in Schleswig.
Dr. med. Carsten Petersen, Diabetes-Schwerpunktpraxis Internistische Gemeinschaftspraxis SL, Germany.

Reviewing regional practices and performance in Slovenia after the implementation of the National Diabetes strategy
Dr. Jelka Zalatel, Co-Chair of National Diabetes Programme coordination group, Ministry of Health of Slovenia.

A good diabetes registry critical for articulating and measuring progress of diabetes policies
Dr. Fred Storms, Senior Advisor to CBO Dutch National Institute for Quality in Health Care, the Netherlands.

Integrated approach to tackle diabetes and other chronic diseases for a greater impact in European health: The Joint Action on Chronic Diseases and Promoting Healthy Ageing across the Life Cycle (CHRODIS-JA)
Dr. Juan Riese, Spain, Scientific and Technical Advisor and Coordinator of the Joint Action on Chronic Diseases and Promoting Healthy Ageing across the Life Cycle (CHRODIS-JA) Health Institute Carlos III.

Discussion, Q & A session, open for moderated webinar questions

Summary & close
Dr. Arne Björnberg, HCP chairman and head of Index production.
 

IDF Europe (International Diabetes Federation, European Region) has supported this project. The actual contribution to the EDI project was limited. A high number of patient organization representatives contributed giving their feedbacks on the indicators, filling out the online questionnaire.

The Euro Diabetes Index project has received an unrestricted research grant from MSD.

You are welcome to subscribe to the EDI newsletter. Please mail your name, e-mail address and "Newsletter" to: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

All published HCP indices are freely available at www.healthpowerhouse.com.

Follow us on Facebook and Twitter: @HCPhealthindex
   

HCP News July 2014

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated (Wednesday, 09 July 2014 09:00) Written by Administrator Wednesday, 09 July 2014 08:26

In this issue:

  • The Euro Diabetes Index 2014
  • The Euro Health Consumer Index 2014
  • Balkan and Greece
  • Satisfaction with healthcare, but with pending patient empowerment
Read the newsletter here


 

Den verkliga vårdskandalen - och behovet av en radikal sjukvårdsreform

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated (Wednesday, 09 July 2014 09:00) Written by Administrator Tuesday, 01 July 2014 06:39

Sveriges revisorer söker nya uppdrag och roller. Helt naturligt, då deras mångfald av uppdrag för börsföretagen har kritiserats och kommer att kringskäras. Ett område där revisorerna borde kunna spela en betydligt större roll är att hjälpa landets kommunledningar att bedriva centrala verksamheter som äldreomsorg och socialtjänst på ett mer kostnadseffektivt sätt. Det kommer HCP:s VD Johan Hjertqvist att föreslå när han den 1 juli kl. 15:00 i Almedalen inleder Föreningen Auktoriserade Revisorers (FAR) seminarium ”Välfärden under luppen”.

Hjertqvist, som argumenterar från bland annat sin nya bok ”Skandal eller succé” (Timbro), beskriver den påtagliga bristen på samband mellan kostnader och omvårdnadsresultat i svensk äldreomsorg. Vissa kommuner betalar mer än en miljon kr per år för en plats i äldreboende (egenregi) medan andra betalar bara 450 000 kr, utan att något tyder på att omvårdnadskvaliteten skiljer sig åt, enligt de indikatorer som finns för att mäta resultatet (mer data om äldreomsorgens kostnad och kvalitet på www.jamforelser.net). Den troliga förklaringen är att vissa kommuner arbetar mer effektivt och till exempel tar efter metoder, som används av de mest välorganiserade och effektiva kommunerna.

– Framför allt kommuner med höga kostnader och svaga kvalitetsresultat borde vända sig till revisorer – förtroendevalda såväl som konsulter – för att frigöra de stora resurser, som ökad effektivitet skulle medföra. Det bör vara fullt möjligt att få betydligt mer äldreomsorg för pengarna, i form av fler platser i äldreboenden, ökad bemanning eller höjd omsorgskvalitet. Att det inte redan skett är den stora, tysta vårdskandalen! Kommunerna behöver stöd i detta arbete och här kan revisionsföretagen spela en viktig roll.

Radikal sjukvårdsreform

I sin inledning till MSD:s seminarium den 2 juli kl. 16:30 – ”Kommer hälso- och sjukvården att bli en valfråga 2014” – redovisar Johan Hjertqvist resultat från HCP:s årliga mätning av den europeisk sjukvårdens prestationer (Euro Health Consumer Index, EHCI) . Här har Sverige sedan mätningarna inleddes legat i topp inom behandlingsresultat men Sveriges plats i rankningen dras ned av den närmast kroniska svagheten: dålig tillgänglighet. Trots många kömiljarder måste svenska patienter vänta länsgt tid i Europa. Han visar också att EU-medborgarna generellt blir allt nöjdare med sin sjukvård men att betydligt fler svenskar än genomsnittet i EU anser sig blivit dåligt bemötta eller behandlade i sjukvården. Den långa cancerköerna är ett exempel.

– Göran Hägglund vill förstatliga akutsjukvården, efter norsk modell. Allt som är problematiskt i Sverige ska staten nu ta hand om…Bättre vore att följa det framgångsrika holländska exemplet och införa en obligatorisk, fristående sjukförsäkring. Därmed skulle politikerna kunna lyftas ut ur sjukvården. Att landstingen gör mer skada än nytta tycks sjukvårdsministern och jag vara överens om. Men det behövs radikalare grepp för att klara morgondagens finansiering, kvalitet och bemötande i både sjukvård och äldreomsorg. Nederländerna, i topp i HCP:s sjukvårdsmätningar, visar vägen. Men idag moltiger riksdagspartierna om morgondagens finansiering. Kanske de vågar tala om var de står i Almedalen, säger Johan Hjertqvist.
   

Page 1 of 8