Health Consumer Powerhouse

Rue Fossé aux Loups boite 2, 1000 Bruxelles, phone +32 2 218 7393
 
EPCI 2014
 
 
 
Find us on Facebook Find us on Facebook

Narrative guide to the 2014 Euro Diabetes Index

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated (Tuesday, 26 August 2014 11:43) Written by Administrator Monday, 25 August 2014 17:24

This Guide has been produced by HCP to provide information for organisations who are involved in raising awareness about the Index and support you in your activities to use the Euro Diabetes Index in your countries. It includes:

  • Information about the Index, key findings, how it can be used and how it was produced
  • Specific information to support its Europe-wide launch at the annual conference of the European Association for the Study of Diabetes (EASD) on 17 September 2014
  • General information about diabetes to frame discussions about the Index
  • Templates and plans for national launches.

Please download the Guide and feel free to use the content!

Download the narrative guide to the 2014 Euro Diabetes Index (pdf) »

HCP News July 2014

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated (Wednesday, 09 July 2014 09:00) Written by Administrator Wednesday, 09 July 2014 08:26

In this issue:

  • The Euro Diabetes Index 2014
  • The Euro Health Consumer Index 2014
  • Balkan and Greece
  • Satisfaction with healthcare, but with pending patient empowerment
Read the newsletter here


 

Den verkliga vårdskandalen - och behovet av en radikal sjukvårdsreform

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated (Wednesday, 09 July 2014 09:00) Written by Administrator Tuesday, 01 July 2014 06:39

Sveriges revisorer söker nya uppdrag och roller. Helt naturligt, då deras mångfald av uppdrag för börsföretagen har kritiserats och kommer att kringskäras. Ett område där revisorerna borde kunna spela en betydligt större roll är att hjälpa landets kommunledningar att bedriva centrala verksamheter som äldreomsorg och socialtjänst på ett mer kostnadseffektivt sätt. Det kommer HCP:s VD Johan Hjertqvist att föreslå när han den 1 juli kl. 15:00 i Almedalen inleder Föreningen Auktoriserade Revisorers (FAR) seminarium ”Välfärden under luppen”.

Hjertqvist, som argumenterar från bland annat sin nya bok ”Skandal eller succé” (Timbro), beskriver den påtagliga bristen på samband mellan kostnader och omvårdnadsresultat i svensk äldreomsorg. Vissa kommuner betalar mer än en miljon kr per år för en plats i äldreboende (egenregi) medan andra betalar bara 450 000 kr, utan att något tyder på att omvårdnadskvaliteten skiljer sig åt, enligt de indikatorer som finns för att mäta resultatet (mer data om äldreomsorgens kostnad och kvalitet på www.jamforelser.net). Den troliga förklaringen är att vissa kommuner arbetar mer effektivt och till exempel tar efter metoder, som används av de mest välorganiserade och effektiva kommunerna.

– Framför allt kommuner med höga kostnader och svaga kvalitetsresultat borde vända sig till revisorer – förtroendevalda såväl som konsulter – för att frigöra de stora resurser, som ökad effektivitet skulle medföra. Det bör vara fullt möjligt att få betydligt mer äldreomsorg för pengarna, i form av fler platser i äldreboenden, ökad bemanning eller höjd omsorgskvalitet. Att det inte redan skett är den stora, tysta vårdskandalen! Kommunerna behöver stöd i detta arbete och här kan revisionsföretagen spela en viktig roll.

Radikal sjukvårdsreform

I sin inledning till MSD:s seminarium den 2 juli kl. 16:30 – ”Kommer hälso- och sjukvården att bli en valfråga 2014” – redovisar Johan Hjertqvist resultat från HCP:s årliga mätning av den europeisk sjukvårdens prestationer (Euro Health Consumer Index, EHCI) . Här har Sverige sedan mätningarna inleddes legat i topp inom behandlingsresultat men Sveriges plats i rankningen dras ned av den närmast kroniska svagheten: dålig tillgänglighet. Trots många kömiljarder måste svenska patienter vänta länsgt tid i Europa. Han visar också att EU-medborgarna generellt blir allt nöjdare med sin sjukvård men att betydligt fler svenskar än genomsnittet i EU anser sig blivit dåligt bemötta eller behandlade i sjukvården. Den långa cancerköerna är ett exempel.

– Göran Hägglund vill förstatliga akutsjukvården, efter norsk modell. Allt som är problematiskt i Sverige ska staten nu ta hand om…Bättre vore att följa det framgångsrika holländska exemplet och införa en obligatorisk, fristående sjukförsäkring. Därmed skulle politikerna kunna lyftas ut ur sjukvården. Att landstingen gör mer skada än nytta tycks sjukvårdsministern och jag vara överens om. Men det behövs radikalare grepp för att klara morgondagens finansiering, kvalitet och bemötande i både sjukvård och äldreomsorg. Nederländerna, i topp i HCP:s sjukvårdsmätningar, visar vägen. Men idag moltiger riksdagspartierna om morgondagens finansiering. Kanske de vågar tala om var de står i Almedalen, säger Johan Hjertqvist.
   

How can Greece repair its broken healthcare system in the midst of the financial crises?

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated (Tuesday, 24 June 2014 11:03) Written by Administrator Tuesday, 24 June 2014 10:32

At the Athens Health Forum June 24–25, 2014 a number of international experts provide advice. Here´s the presentation made by Johan Hjertqvist, HCP founder & president.

Download the presentation (PDF)


 

Euro Pancreatic Cancer Index 2014

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated (Tuesday, 30 November 1999 01:00) Written by Administrator Tuesday, 18 March 2014 07:12

The Euro Health Consumer Index 2013

The 2014 Euro Pancreatic Cancer Index (EPCI) was published March 18. Below you find the full index report, the outcomes matrix, a summary and the national media releases.


Local press releases
Austria
Belgium (fr, fl)
Bulgaria
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Finland
Estonia
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malta
Netherlands
Norway
Portugal
Romania
Slovakia
Slovenia
Poland
Spain
Sweden
Switzerland
United Kingdom

Please feel free to use this material, referring to the source:
Euro Pancreatic Cancer Index 2014.

Share:

   

Page 1 of 8